Geolokalisera

Topografisk karta Norrköping

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Norrköping, höjd, relief.

Plats: Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län, 602 26, Sverige (58.55091 16.15035 58.63091 16.23035)

Medelhöjd: 22 m

Minsta höjd: 0 m

Maxhöjd: 70 m

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström (lokalt kallad Strömmen) som rinner genom staden. Dess forsar har länge använts som kraftkälla för kvarnar och andra industrier, höjdskillnaden mellan sjön Glan och Bråviken är hela 22 meter. Norrköping är byggt på låglänt slättbygd, men sedan 1940-talet har odlingsmark fått ge plats för ny bebyggelse. Ända fram till 1947 odlades tobak på fälten kring nuvarande Ljura, nu är området sedan länge bebyggt med bostäder. Öster, norr och väster om staden utbreder sig ännu slättbygden, medan den södra och sydvästra är mer skogbevuxen, bland annat med naturreservatet Vrinneviskogen. Där finns också en gammal skidbacke som heter Vrinnevibacken. Stadens södra delar är högre belägna än de norra.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Andra topografiska kartor

Klicka på en karta för att se dess topografi, dess höjd och dess relief.

Boren

Sverige > Östergötlands län > Borensberg

Boren, Borensberg, Motala kommun, Östergötlands län, Sverige

Medelhöjd: 91 m

Motala

Sverige > Östergötlands län

Motala, Motala kommun, Östergötlands län, 591 35, Sverige

Medelhöjd: 101 m

Finspångs kommun

Sverige > Östergötlands län

Finspångs kommun, Östergötlands län, Sverige

Medelhöjd: 69 m

Linköping

Sverige > Östergötlands län

Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län, 582 19, Sverige

Medelhöjd: 76 m