Geolokalisera

Topografisk karta Härnösand

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Härnösand, höjd, relief.

Plats: Härnösand, Härnösands domkyrkodistrikt, Härnösands kommun, Västernorrlands län, 871 30, Sverige (62.59231 17.89799 62.67231 17.97799)

Medelhöjd: 44 m

Minsta höjd: -6 m

Maxhöjd: 199 m

År 1953 ombildades KA 4H, Älvsborgs kustartilleriregementes Härnösandsdetachement, till ett självständigt förband under namnet Härnösands kustartilleriregemente (KA 5). I samband med 1996 års försvarsbeslut avvecklades KA 5 den 14 augusti 1998. Även Norrlandskustens marinkommando (MKN) kom att avvecklas den 30 juni 2000 till följd av försvarsbeslutet 2000. En av de viktigaste strategiska punkterna var Hemsö fästning som numera är byggnadsminne. Kvar på Kusthöjden finns bland annat Västernorrlandsgruppen (VNG) som ett förband inom Norra militärregionen (MR N), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmaktens logistik och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)