Geolokalisera

Topografisk karta Karlstad

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Karlstad, höjd, relief.

Plats: Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län, 652 24, Sverige (59.22091 13.34276 59.54091 13.66276)

Medelhöjd: 61 m

Minsta höjd: 40 m

Maxhöjd: 165 m

Karlstad ligger på delar av Klarälvens delta och också delvis vid Vänern. Deltat breder ut sig – förutom i Karlstad, också i Karlstads omgivningar, söder om staden, ner till bland annat Skoghall. En av älvarmarna (den västra) omger den ö (Tingvallaön) centrala Karlstad är byggt på. Deltat leder till att det finns mycket vatten i staden i form av olika älvarmar, sjöar och vikar på grund av ett typfall av korvsjöbildning. Deltalandskapet leder också till att landskapet vid älvarmarna är förhållandevis platt, men det finns en del höjder och höjdformationer i staden, som inte har koppling till älvens avlagringar. Det gäller särskilt norr och öster om deltat, liksom söder om deltat på Hammarön. Domkyrkan ligger dessutom på en högre punkt (det så kallade Lagberget) på Tingvallaön mitt i deltat, mellan alla älvarmar.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Andra topografiska kartor

Klicka på en karta för att se dess topografi, dess höjd och dess relief.

Gunnarskog

Sverige > Värmlands län

Gunnarskog, Arvika kommun, Värmlands län, Sverige

Medelhöjd: 130 m

Arvika kommun

Sverige > Värmlands län

Arvika kommun, Värmlands län, Sverige

Medelhöjd: 182 m

Mangskog

Sverige > Värmlands län

Mangskog, Arvika kommun, Värmlands län, 671 96, Sverige

Medelhöjd: 199 m

Tobol

Sverige > Värmlands län

Tobol, Arvika kommun, Värmlands län, Sverige

Medelhöjd: 159 m