Geolokalisera

Topografisk karta Motala

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Motala, höjd, relief.

Plats: Motala, Motala kommun, Östergötlands län, 591 35, Sverige (58.50204 15.00126 58.58204 15.08126)

Medelhöjd: 101 m

Minsta höjd: 71 m

Maxhöjd: 154 m

Ortnamnets ursprung är inte helt klarlagt. Att förleden Mot syftar på vägmöte eller vägkors är oomtvistat. Efterleden -ala uttyds vanligen helgedom. Motala betyder enligt denna tolkning 'helgedomen vid vägmötet'. Enligt en senare framförd teori av Lennart Elmevik syftar al utifrån grundbetydelsen 'skydd, värn' på en plats för gemensamma aktiviteter som rätts- och kulthandlingar och kanske också som tillflyktsort i ofredstider, dock främst i namn där al fungerar som förled. Motala skulle i så fall betyda 'samlingsplatsen vid vägmötet'. Båda tolkningarna antyder att Motala var en central plats för befolkningen i denna del av Östergötland. Stefan Brink har framfört hypotesen att al avser en betydande byggnad eller hall för gemensamma aktiviteter inom en bygd såsom fester, sammankomster och kulthandlingar. Hugo Karlsson utesluter inte att efterleden -ala kan vara terrängordet ål som står för "ränna, strimma, rand, revel, långsträckt ås". Motala ström omges både i norr och söder av långsträckta höjder. I norr ligger hemmanet Bondebacka högt över Motala ström, i söder finns det högt belägna området Brinken med Brinkebacken. I dess närhet har funnits en galgbacke och avrättningsplats.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Andra topografiska kartor

Klicka på en karta för att se dess topografi, dess höjd och dess relief.

Boren

Sverige > Östergötlands län > Borensberg

Boren, Borensberg, Motala kommun, Östergötlands län, Sverige

Medelhöjd: 91 m

Finspångs kommun

Sverige > Östergötlands län

Finspångs kommun, Östergötlands län, Sverige

Medelhöjd: 69 m

Norrköping

Sverige > Östergötlands län

Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län, 602 26, Sverige

Medelhöjd: 22 m

Linköping

Sverige > Östergötlands län

Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län, 582 19, Sverige

Medelhöjd: 76 m