Geolokalisera

Topografisk karta Finspångs kommun

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Finspångs kommun, höjd, relief.

Plats: Finspångs kommun, Östergötlands län, Sverige (58.60017 15.41103 59.01867 16.18222)

Medelhöjd: 69 m

Minsta höjd: 0 m

Maxhöjd: 162 m

Områdets berggrund har utsatts för förkastningar, vilket är synbart i de sprickdalar och sjösystem som löper från nordväst till sydöst samt från öst till väst. Urberg med inslag av urkalksten utgör kommunens berggrund, något som också återspeglas i den lokala floran. Förekomster av järnmalm finns vid Hällestads- och Risingeområdena och varphögarna visar att malm brutits. Vid bland annat Kattala har även urkalksten brutits. Berggrunden är täckt av ett tunt jordtäcke, vilket sällan är mer än fyra meter, och således återspeglar den kulliga moränklädda markytan berggrundens ytformationer. Tjällmoåsen löper genom Hällestad och från sjön Glan i söder till Kattala i norr löper Sonstorpsåsen med höjder upp mot 30 meter. I Risinge, Doverstorp och Hällestadsområdet finns större områden med leriga sediment och det är också där kommunens uppodlade mark finns. I kommunen har man dikat ur en del mossar i de övriga områdena, detta i brist på god odlingsmark. Vid Grytgöl, Folkström och Övre Hävla finns flera utpräglade bruksmiljöer med tillhörande områden av lövskog.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Andra topografiska kartor

Klicka på en karta för att se dess topografi, dess höjd och dess relief.

Boren

Sverige > Östergötlands län > Borensberg

Boren, Borensberg, Motala kommun, Östergötlands län, Sverige

Medelhöjd: 91 m

Motala

Sverige > Östergötlands län

Motala, Motala kommun, Östergötlands län, 591 35, Sverige

Medelhöjd: 101 m

Norrköping

Sverige > Östergötlands län

Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län, 602 26, Sverige

Medelhöjd: 22 m

Linköping

Sverige > Östergötlands län

Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län, 582 19, Sverige

Medelhöjd: 76 m